Puslapio meniu

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

Kalendorius
Susisiekite
VEIKLA - Korupcijos prevencija

Korupcija – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas pagal parengtą ir įgyvendinamą atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant juos atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

       Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Nulinės tolerancijos korupcijai politika


    Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai, kurių siekia laikytis Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija.


       Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai:

  • Vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją;
  • Siekiame nepažeisti su veikla susijusių antikorupcinių teisės normų;
  • Nulinė tolerancija korupcijai taikoma visiems įstaigos darbuotojams ir kitiems su įstaigos veikla susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
  • Netoleruojame neteisėtos darbuotojų asmeninės naudos siekimo įstaigos veikloje;
  • Netoleruojame bet kokių tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių neteisėtos įtakos formų;
  • Įsipareigojame neatskleisti pranešėjo, pranešusio apie galimai korupcinę veiklą, tapatybės, garantuojame konfidencialumą;
  • Įsipareigojame nuolat informuoti visuomenę apie kovą prieš korupciją;
  • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra nuolat tobulinama ir atnaujinama. 

 


KUR KREIPTIS, PASTEBĖJUS KORUPCIJOS APRAIŠKAS

ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS Į PACIENTUS

DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

ELGESIO KODEKSAS

STT VAIZDO MEDŽIAGA2014-2016 m. korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planas

2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planas

Korupcijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m.

Korupcijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2015 m.

Korupcijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2016 m.

Korupcijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.

Korupcijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

 

 Paskutinis atnaujinimas : 2019.01.27 : 15:32
Kategorija : VEIKLA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

 
PaieškaBalsavimas
Ar Jūs nuolat tikrinatės savo sveikatą?
 
Taip!
Man nesvarbu!
Ne!
Rezultatai
Skaitliukas

   lankytojai

   reg. lank.

^ į viršų ^