Puslapio meniu

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

Kalendorius
Susisiekite
Mes facebook

ambulatorijafacebooke.jpg

PASLAUGOS - Mokamos gydymo paslaugos
MOKAMOSPASLAUGOS.jpg

  

 

1.         Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 2.      Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“

3.      VšĮ Sangrūdos ambulatorija teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines (kopijavimo) paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas patalpinta informaciniame segtuve pacientams bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.ambulatorija.sangruda.lt

4.      Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

       Pasitikrinti savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galite
ČIA.

 

5.      VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

6.      Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos  vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.

7.      Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Sangrūdos ambulatorijos registratūrą,  kur jam suteikiama išsami informaciją apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.

8.      Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Sangrūdos ambulatorijos buhalterijoje ir, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (pinigų priėmimo kvitą), kreipiasi į to įstaigos padalinio darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.

9.      Pacientas, mokantis už odontologines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Už odontologines medžiagas sumokama po gydytojo odontologo suteiktų paslaugų.

10.  Medicinos personalas, teikiantis mokamas paslaugas, paciento Asmens sveikatos istorijoje F 025 (Vaiko sveikatos raidos istorijoje F 112) įklijuoja pinigų priėmimo kvito šaknelę arba įrašo apir suteiktas paslaugas.

11.  Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Sangrūdos ambulatorijos buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.

MOKAMOS  GYDYMO  PASLAUGOS


  Patvirtinta 2016-04-29
  vyr.gydytojos įsakymu Nr.11
     

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINYNAS

 

 

1996 m. kovo 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 178 patvirtintos kainos, indeksuotos koeficientu – 2,4746

 

Kodas

Paslauga

Kaina, EUR

 

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

GK01

Gydytojo konsultacija neapdraustiems ar neprisirašiusiems prie ASPĮ

25,50

GK02

Gydytojo iškvietimas į namus

25,50

GK03

Papildoma gydytojo konsultacija pacientui pageidaujant

20,50

 

 

 

 

INJEKCIJOS, INFUZIJOS IR KITOS PROCEDŪROS

 

KTP01

Injekcijos į odą, poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį

1,00

KTP02

Injekcija į veną

1,50

KTP03

Infuzija į veną 10-30 min. be sistemos kainos

2,50

KTP04

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. be sistemos kainos

3,00

KTP05

Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)

8,00

KTP06

Gimdos spiralės išėmimas

7,00

KTP07

Elektrokardiograma

3,30

KTP08

Bioptrono procedūra

3,30

KTP09

Kraujo tyrimo paėmimas

3,30

KTP10

Vakutaineris

0,70

KTP11

Veno adata + adapteris

0,70

KTP12

Šlapimo tyrimo paėmimas

3,30

 

 1999 m. liepos 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 patvirtintos kainos, indeksuotos koeficientu – 1,8294

 

Kodas

Paslauga

Kaina, EUR

 

SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

PR01

Vairuotojo mėgėjo sveikatos tikrinimas

18,50

PR02

Sveikatos tikrinimas vykstančių į užsienį

13,00

PR03

Sveikatos tikrinimas norinčių įsigyti šaunamąjį ginklą

21,00

 

Kainos, patvirtintos 2000 m. gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 301

 

Kodas

Paslauga

Kaina, EUR

 

SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

PR04

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis įsidarbinant

6,33

PR05

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (pieno statytojo)

6,33

PR06

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis dirbant

10,70

PR07

Vairuotojo profesionalo sveikatos tikrinimas įsidarbinant

17,03

PR08

Vairuotojo profesionalo sveikatos tikrinimas dirbant

19,46

PR09

Sveikatos tikrinimas darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu įsidarbinant

5,35

PR10

Sveikatos tikrinimas darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu dirbant

13,14

 

Kainos, patvirtintos 2013 m. gruodžio 31 d. vyr. gydytojos įsakymu Nr. 23

 

Kodas

Paslauga

Kaina, EUR

 

MEDICININIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

MDT01

KVP paso išdavimas

1,00

MDT02

KVP paso išdavimas pametus, sugadinus ar anuliavus TLK

3,00

MDT03

Mokestis už dokumentų sutvarkymą prisirašant

0,29

MDT04

Pakartotinis ligonio prirašymas 1 mėn. laikotarpiu

2,90

MDT05

Rašytinės informacijos apie pacientą teikimas per 10 darbo dienų

6,37

MDT06

Rašytinės informacijos su nuoroda „skubos tvarka“ pateikimas per 3 d.d.

9,56

MDT07

Dokumentų kopijavimas 1 lapas

0,14

MDT08

Išrašytų nepanaudotų siuntimų perrašymas (1 vnt.)

2,90

MDT09

Išrašytų nepanaudotų receptų perrašymas (1 vnt.)

1,45

MDT10

Asmens medicininė knygelė F048/a

0,87

 

 

 

ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGOS, TEIKIAMOS NAMUOSE NEMOKAMAI

 

 

Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė akušeris ar slaugytojas

 

 

Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus

 

 

Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

Asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

 

Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti)

 

 

Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų

 

 

Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsnių temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai

 

 
     
     

ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS

   
 Kainos, patvirtintos 2018 m. sausio 29 d. vyr. gydytojos įsakymu Nr. 03    
 odomedziagukainynas.jpg    
     
 lasininfuz.jpg    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Paskutinis atnaujinimas : 2020.02.23 : 21:23
Kategorija : PASLAUGOS


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

 
PaieškaBalsavimas
Ar Jūs nuolat tikrinatės savo sveikatą?
 
Taip!
Man nesvarbu!
Ne!
Rezultatai
Naudinga

^ į viršų ^