Puslapio meniu

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

Kalendorius
Susisiekite
Mes facebook

ambulatorijafacebooke.jpg

PASLAUGOS - Mokamos gydymo paslaugos
MOKAMOSPASLAUGOS.jpg

  

 

1.         Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 2.      Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“

3.      VšĮ Sangrūdos ambulatorija teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros ir nemedicinines (kopijavimo) paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas patalpinta informaciniame segtuve pacientams bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.ambulatorija.sangruda.lt

4.      Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

       Pasitikrinti savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galite
ČIA.

 

5.      VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

6.      Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos  vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.

7.      Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Sangrūdos ambulatorijos registratūrą,  kur jam suteikiama išsami informaciją apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.

8.      Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Sangrūdos ambulatorijos buhalterijoje ir, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (pinigų priėmimo kvitą), kreipiasi į to įstaigos padalinio darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.

9.      Pacientas, mokantis už odontologines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Už odontologines medžiagas sumokama po gydytojo odontologo suteiktų paslaugų.

10.  Medicinos personalas, teikiantis mokamas paslaugas, paciento Asmens sveikatos istorijoje F 025 (Vaiko sveikatos raidos istorijoje F 112) įklijuoja pinigų priėmimo kvito šaknelę arba įrašo apie suteiktas paslaugas.

11.  Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Sangrūdos ambulatorijos buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.


 

MOKAMOS GYDYMO PASLAUGOS


Paskutinis atnaujinimas : 2022.05.27 : 07:48
Kategorija : PASLAUGOS


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

 
PaieškaBalsavimas
Ar Jūs nuolat tikrinatės savo sveikatą?
 
Taip!
Man nesvarbu!
Ne!
Rezultatai
Naudinga

Esveikata.jpg

Projektoviesinimas.jpg


esvaikata


draustumui

 

^ į viršų ^