Puslapio meniu

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VEIKLA

PASLAUGOS

Kalendorius
Susisiekite
Mes facebook

ambulatorijafacebooke.jpg

VEIKLA - Pranešėjų apsauga
pranej_apsauga.jpgAktualūs teisės aktai:

 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.


   INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE SANGRŪDOS AMBULATORIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS nustato informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo ambulatorijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

   Ambulatorijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su ambulatorija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į VšĮ Sangrūdos ambulatorijos administraciją;
  2. elektroninio pašto adresu ambulatorija@sangruda.lt.

   Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą. (FORMĄ RASITE ČIA)   SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

   VšĮ Sangrūdos ambulatorijoje paskirtas kompetentingas subjektas – VšĮ Sangrūdos ambulatorijos slaugos administratorė Daiva Valalienė (tel.  (8 343) 64223)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą (2020-06-08 įsakymas Nr. VK-18).

    Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

   Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

   Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

   Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

   Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Paskutinis atnaujinimas : 2021.03.02 : 14:21
Kategorija : VEIKLA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

 
PaieškaBalsavimas
Ar Jūs nuolat tikrinatės savo sveikatą?
 
Taip!
Man nesvarbu!
Ne!
Rezultatai
Naudinga

Esveikata.jpg

Projektoviesinimas.jpg


esvaikata


draustumui

 

^ į viršų ^